ر مینور

آکورد رِ مینور اینطوری هِجی میشه: رِ (d)، فا (f)، لا (a). F Major key signature

2023-02-03
    ابداع ف استخدام الورد ف الرسم
  1. D minor key signature
  2. KORG IRAN
  3. اصول و تکنیک ها
  4. ای
  5. 13 ژوئن 2021
  6. از کانال گیتارنو