مفعول جز أ

[۱] آیین بلاغت، شیرازی، احمدامین؛ ج‌۲، تهران، اسلامی، ۱۳۷۵، اول، ج۲، ص‌۸۶. «ابو علی سینا شیخ الرئیس را به اصفهان دعوت کردند

2023-01-27
    تصميم قاعدة ت
  1. جان ِ پدر به رقص آ
  2. مفعولِ مستقیم
  3. یہ صبح کی سفیدیاں یہ دو پہر کی زردیاں
  4. (لماذا زرت أحمد؟ ابتغاءَ البر)
  5. 2
  6. ب ( به واژه هایی