م ن ي ع م ل

ن ه م 7 ي ف ةأار م لا ل ي غ س ت ع ن م ع فر :بينج ةراس ناديمح ليمج ةيعامتجلا ةيمنتلاو لمعلا ريزو ردس أا ‫ق اللهَ؟‬ َّ ‫ل‬ َ َ ‫ م َنۡ خ َل‬:ِ‫اِشيَۡۡان‬ َ ‫كي َۡف ن َر ُُد سُؤَا‬ َ : - ١٩‫س‬ َ ‫ قَا‬. The translations below are brief glosses intended as a guide to meaning

2023-02-03
    كلمه للعيد
  1. آ أ إ ا ب ت ث ج ح خ د ذ ر ز س ش ص
  2. edu
  3. e s s a l a m o n l i n e